T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ ARASINDA VERİ DEĞİŞİMİ

 

AMAÇ : İthalat (ödeme şekli sadece bağlı muamele, takas, özel takas ve mal mukabili olan) ve ihracata ilişkin kambiyo ve ihracat kredi taahhüt hesaplarının bankalarca takibi ve kapatılmasına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla, BİLGE sistemi kapsamında olan veya olmayan tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilen gümrük giriş ve çıkış beyannamelerine konu olan ve GÜVAS’ta yer alan bilgilere web sitesi ve karşılıklı olarak hazırlanacak web servis yazılımları aracılığı ile erişilmesi, bu bilgilerin görüntülenmesi ve kullanılmasını sağlayacak bir sistemin oluşturulması, böylece Birlik koordinasyonunda bankaların bu sistemden faydalanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Gümrük vergisi tahsilatı yapan bankalar T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine “leased-line” ile bağlanmaktadır, aynı data hattı Bankalarla yapılacak veri değişimi işlemleri için de kullanılabilecektir. İşlemlerini elektronik ortamda internetten erişerek yapacak bankaların data hattı tesis etmelerine gerek olmamaktadır. Data hattı bağlantısı konusunda aşağıdaki kişilere başvurulabilir.

M.Kazım GERÇEK kazim@gumruk.gov.tr
Olcay KESKİN olcay@gumruk.gov.tr
Kemal Göldar kgoldar@gumruk.gov.tr

Banka Web Servis tanımları:
https://guvas.gumruk.gov.tr/ws/service.asmx?WSDL

B_TCGB_SORGU
B_KALEM_SORGU
B_BANKA_SORGU
B_BANKA_INSERT
B_BANKA_UPDATE
B_BANKA_TOPLU